สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความหมายของโทนวิทยุสื่อสาร

วิธีการตั้งโทนวิทยุสื่อสาร

การตั้งโทน หมายถึง การป้องกันคลื่นแทรกจากบุคคลภายนอก ผ่าน code ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 ประเภท

คือโทน CTCSS (Analog) และ DCS (Digital)

ตัวอย่าง มีวิทยุสื่อสารทั้งหมด 3 ตัว

เครื่อง A ตั้ง โทน CTCSS  67

เครื่อง B ตั้ง โทน CTCSS 67

เครื่อง C ไม่ได้ตั้งโทน


เมื่อเครื่อง A กดพูด เครื่อง B และ C จะได้ยิน

เมื่อเครื่อง B กดพูด เครื่อง A และ C จะได้ยิน

เมื่อเครื่อง C กดพูด เครื่อง A และ C จะไม่ได้ยิน (เพราะถูกป้องกันโดยโทน)


Tags : โทนวิทยุสื่อสาร

view