สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บริการให้เช่าวิทยุสื่อสาร ราคาถูก มีคุณภาพ พร้อมสาธิตการใช้งาน

บริการปรับคลื่นความถี่ใช้งาน ให้เข้ากับวิทยุสื่อสาร รุ่นอื่น

การรับประกัน

สินค้าของ บริษัท เนเบอร์ ไซต์ จำกัด

1. รับประกันอายุการใช้งานสินค้า 6 เดือน  และ 1 ปี ขึ้นอยู่กับ สินค้า

2. การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

 • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 • สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ
 • ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้
 • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
 • Void Warranty ไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการผลิต

3. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดความเสียหายตามข้อ 2.


ระยะเวลาและเงื่อนไข

การเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่

บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7  วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า

 • สินค้าเกิดความบกพร่องของผู้ผลิตเอง
 • เป็นการรับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
 • ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ห้าม แตก หัก ร้าว หรือ มีรอย ใดๆ ทั้งสิ้น


view